Det kgl. Danske Musikkonservatorie

DR's gamle hovedur set bagfra.

 

Hoveduret er skiftet da det gamle ikke var tidssvarende og fungerede rigtigt dårligt. Hoveduret bestod i af mange print og kabler uden nogen dokumentation og er i sin opbygning var det stort og forældet. Udskiftningen har givet plads og en kæmpe

årlig strømbesparelse samt et moderne hovedur der kan trække husets mange biure.

De gamle arkitekttegnede ure forsynes med nye værker der er selvindstillige.

 

De bestående linjer, der er tilkoblet det nye hovedur.

Absolut præcision af hovedurets interne ur er opnået ved synkronisering med en

ekstern GPS tids reference på taget.

 

Bi-urene er forsynte med nye værker der er selvindstillige hvilket betyder at man

aldrig skal stille urene manuelt. De stiller sig selv når de kobles på linien og vil

fremover altid være synchroniseret af hoveduret. Sommer og vintertid stilles automatisk.

Copyright © All Rights Reserved Soloist Consulting, Marievej 26, 2. th, 2950 Vedbæk, T: 40 81 61 60, CVR-nr.: 35348662